Lars Göran Johansson

Socialdemokraterna Bild på Lars Göran Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens serviceutskott 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot