Christina Knutsson

Socialdemokraterna Bild på Christina Knutsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Gemensam nämnd för överförmyndare i samverkan Ledamot