Socialdemokraterna Bild på Anna Fält

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ersättare
Valnämnden 2:e vice ordförande