Laila Edholm

Socialdemokraterna Bild på Laila Edholm

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Arbetslivs- och socialnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot