Lena Johnsson

Socialdemokraterna Bild på Lena Johnsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare