Catharina Enhörning

Moderaterna Bild på Catharina Enhörning

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot