Catharina Enhörning

Moderaterna Bild på Catharina Enhörning

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot