Fredrik Persson

Socialdemokraterna Bild på Fredrik Persson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ledamot