Carl Ström

Moderaterna Bild på Carl Ström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot