Liza Lundberg

Socialdemokraterna Bild på Liza Lundberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott Ordförande