Liza Lundberg

Socialdemokraterna Bild på Liza Lundberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot