Camilla Sparring

Socialdemokraterna Bild på Camilla Sparring

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omvårdnadsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens serviceutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot