Camilla Sparring

Centerpartiet Bild på Camilla Sparring

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens serviceutskott Ersättare
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Omvårdnadsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot