Elin Vikman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omvårdnadsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot