Moderaterna Bild på Kent Svens

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnden Ledamot
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Servicenämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ledamot