Socialdemokraterna Bild på Kent Svens

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1:e vice ordförande