Borlänge kommun

Lars Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare