Borlänge kommun

Elina Brodén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare
Miljönämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Ersättare