Borlänge kommun

Jenni Sjöblom

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Omsorgsnämnden Ersättare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot