Borlänge kommun

Jenni Sjöblom

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omsorgsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Socialnämnden Ersättare