Borlänge kommun

Annakari Nilsson Berglund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot