Borlänge kommun

Annakari Nilsson Berglund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot