Borlänge kommun

Irene Vidlund Bjurman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden 1:e vice ordförande
Omsorgsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare