Borlänge kommun

Peter Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare