Borlänge kommun

Mari Jonsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot