Borlänge kommun

Nicole Skoglund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Omsorgsnämnden 1:e vice ordförande