Borlänge kommun

Marianne Hagfeldt

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot