Borlänge kommun

Monica Lundin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot