Borlänge kommun

Klas Hedlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 1:e vice ordförande