Borlänge kommun

Anita Nordström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Omsorgsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Ledamot