Borlänge kommun

Ulrik Bergman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande