Borlänge kommun

Mikael Morin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Skolnämnden Ledamot
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot