Borlänge kommun

Jenny Lerström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Omsorgsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare