Borlänge kommun

Kenneth Tjernberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare
Socialnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Valnämnden Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot