Borlänge kommun

Agneta Nyvall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot