Borlänge kommun

Kjell Forslund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Valnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot