Borlänge kommun

Karin Örjes

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Språktolknämnden i Dalarna Ordförande
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Ordförande
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande