Borlänge kommun

Dêrsîm Seyfettin Tekes

  • Dêrsîm Seyfettin Tekes
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Språktolknämnden i Dalarna Ersättare
Överförmyndarnämnden Ledamot