Borlänge kommun

Lars Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Omsorgsnämnden Ledamot