Borlänge kommun

Anita Tjernberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Omsorgsnämnden 2:e vice ordförande
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot