Borlänge kommun

Jonas Hillerström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare