Borlänge kommun

Jan Bohman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande