Borlänge kommun

Hans Moberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Gymnasienämnd Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Valnämnden Ersättare