Borlänge kommun

Bo Bjurman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Språktolknämnden i Dalarna Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljönämnden Ledamot
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ledamot