Borlänge kommun

Valida Cicen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot