Borlänge kommun

Gunnel Fallgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Överförmyndarnämnden Ersättare
Omsorgsnämnden Ersättare
Miljönämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot