Borlänge kommun

Kent Forschner-Hell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot