Vänersborgs kommun - Sök politiker

AB Vänersborgsbostäder

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden. Klicka på en person för att se mer information.

Mandat Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Anders Strand Ledamot Sverigedemokraterna
Ann-Helen Selander Ersättare Moderaterna
Christin Slättmyr Ledamot Socialdemokraterna
Dan Åberg Ledamot Moderaterna
Elisabeth Johansson 1:e vice ordförande Kristdemokraterna
Hans-Peter Norén Ersättare Socialdemokraterna
Henrik Jansson Ersättare Centerpartiet
Jan Carlstein Ersättare Liberalerna
Ola Wesley Ersättare Sverigedemokraterna
Thomas Boström Lekmannarevisorsersättare Moderaterna
Torsten Gunnarsson Lekmannarevisor Socialdemokraterna