Vänersborgs kommun - Sök politiker

Magnus Ekström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Valberedning Ledamot
Kommunstyrelse Ersättare
Byggnadsnämndens presidium Vice ordförande
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Demokratiberedning Ersättare
Kunskapsförbundet Väst Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare
Byggnadsnämnd Vice ordförande
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ersättare