Vänersborgs kommun - Sök politiker

Magnus Ekström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnd 1:e vice ordförande
Budgetberedning Ledamot
Fastighets AB Vänersborg Ledamot
Socialutskott Ledamot
Kommunstyrelse Ledamot
Kommunala pensionärsrådet Ordförande
Valberedning Ledamot
Demokratiberedning Ersättare
Konsumentutskott Ersättare
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Socialnämndens Presidium Ledamot