Vänersborgs kommun - Sök politiker

Magnus Ekström

Bild på Magnus Ekström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rådet för arbetsmarknadsfrågor Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnd 1:e vice ordförande
Budgetberedning Ledamot
Fastighets AB Vänersborg Ledamot
Socialutskott Ledamot
Kommunstyrelse Ledamot
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunala pensionärsrådet Ordförande
Valberedning Ledamot
Demokrati-och jämställdhetsberedning Ersättare
Konsumentutskott Ersättare
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Samordningsgrupp för miljö och klimat Ledamot
Socialnämndens Presidium Ledamot