Vänersborgs kommun - Sök politiker

Hans-Peter Nielsen

Bild på Hans-Peter Nielsen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Samhällsbyggnadsutskottet Ersättare
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot